EU » Magyarország » Vas Megye » Oszkó Község 2021 04. 20. 23:57


Kézműves Akadémia – Rokodelska Akademija

A Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósuló Kézműves Akadémia című projekt fő célja a hagyományos népi mesterségek tovább- éltetése, a feledésbe merült mesterségek tudás-anyagának átadása, valamint új és innovatív képzési formák kidolgozása.

A magyar illetve szlovén partnerek arról határoztak, hogy az új kézműves termékek és szolgáltatások érdekében létre kell hozni egy informális oktatással és képzéssel foglalkozó, interdiszciplináris nemzetközi központot, Kézműves Akadémiát, amely a “lentről felfelé” elv alapján működve, a kézművesek, helyi közösségek, sebezhető csoportok, valamint az oktatási és kulturális intézetek hálózatba foglalásával lehetővé teszi a kézművességgel kapcsolatos információáramlást.

A partnerséget magyar oldalon a Hegypásztor Kör, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága- Savaria Múzeum, a Martineum Római Katolikus Alapítvány és a Zala Megyei Népművészeti Egyesület alkotja.

Szlovén oldalon Veržej Önkormányzata (mint vezető partner), a Nemzeti Szakképzési és Oktatási Intézet (Ljubljana), a Goricko Tájvédelmi Park, a Muraszombati Területi Múzeum, a Pomelaj Vidékfejlesztési Szövetkezet, a Prlekia Fejlesztési Ügynökség és a Marianum Egyesület vesz részt a közös célok elérésben.

A projekt során megvalósuló tevékenységek kiterjednek a kulturális örökség határon átnyúló védelmére (kutatás, felmérés, dokumentáció, konferenciák, táborok), valamint a kézműves szakmák oktatásához szükséges tananyag közös fejlesztésére, illetve a kifejlesztett tananyagok oktatására mindkét országban.

Magyar partnerek tevékenységei:

Zala Megyei Népművészeti Egyesület:

Martineum Római Katolikus Alapítvány:

 • Képzési programok kidolgozása és az ehhez szükséges műhelymunkák lefolytatása
 • Nemzetközi zárókonferencia megszervezése és lebonyolítása

Savaria Múzeum:

 • A határtérségben speciális kultúrtörténeti, népművészeti kutatómunka
 • Adatbázisának Internet alapú bővítése
 • Kutatási eredményeinek összefoglalása és megjelenítése egy szakmai kiadványban (a Muraszombati Területi Múzeummal közösen)
  • Fiatalok számára népművészeti tábor szervezése két alkalommal
  • A Vasi Múzeumfalú kézműves műhelyeinek felújítása
  • A felújított műhelyekben bemutató-képzés szervezése az érdeklődők számára

   Hegypásztor Kör:

   • Képzési programok lebonyolítása (1 hobby szintű, 1 négyhónapos, 4 erdei iskolai program)
   • Népművészeti tábor szervezése
   • Kiadványok, szórólapok, katalógus és népszerűsítő film
   • Információs táblák készíttetése
   • Vásárokon való részvétel 
   • Mesterségek műhelyének kialakítása (fonó és fazekas illetve zsúpkészítő-műhely berendezése)