Tegyünk Együtt Oszkóért Közalapítvány 2001.október 9. óta közhasznú szervezetként működik a községben. A Közalapítvány alapítója a 91/2001. (X.9.) számú határozattal Oszkó község Önkormányzata Képviselő Testülete, székhelye 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79

A Közalapítvány  célja, hogy Oszkó község lakosainak érdekében a község fejlődését elősegítse. Ezen belül is célja különösen, hogy segítse

* a község területén az utak, hidak, járdák létesítését, fejlesztését, felújítását, fenntartását;

* az önkormányzati közszolgáltatásokat nyújtó épületek felújítását, karbantartását;

* a szennyvízelvezető hálózat megvalósítását;

* a kulturális örökség megóvását;

* a község hagyományainak ápolását, ehhez kapcsolódó rendezvényeinek szervezését, lebonyolítását

A céljai elérése érdekében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontja alkalmazásában:

5. kulturális tevékenység,

6.kulturális örökség megóvása, és

22. a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút feljesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység

szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja.

A Közalapítvány céljai megvalósítása keretében rendezvényeket szervez, felkutatja a céljai megvalósításához szükséges anyagi- és munkaerőforrásokat, figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket. Az alapítványi cél elérése érdekében koordinálja a források megszerzését és az alapítványi vagyon elosztását. A Közalapítvány céljainak elérése érdekében, a Közalapítvány vagyonából anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely a Közalapítvány céljainak eléréséhez jelentős eredményt ígér.

A Közalapítvány működése nyilvános, munkája, tevékenysége során épít a nyilvánosságra, a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Kérjük, amennyiben a Közalapítványt céljai elérése érdekében támogatni kívánja, felajánlását a Savaria Takarékszövetkezet Vasvári Fiókjánál (9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 1) vezetett alábbi számlaszámon teheti meg:

A Közalapítvány számlaszáma: 72100457-11056012

Külföldről történő átutalásoknál (IBAN): HU70 7210 0457 1105 6012 0000 0000

BIC kód: TAKBHUHB

A Közalapítvány adószáma: 18892499-1-18