Mit jelent az üvegzseb program?

A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény, elterjedt néven üvegzseb törvény, többek között az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. egyes rendelkezéseit módosította.

A közpénzek felhasználása nyilvánossága érdekében 2004. január 1-től bizonyos önkormányzati támogatások és szerződések közzétételét írja elő a törvény. A közzététel adattartalma az alábbi:
kedvezményezett neve
támogatás összege
támogatás célja
támogatási program megvalósításának helye
A közzétételi kötelezettség az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződésekre vonatkozik. A közzététel adattartalma az alábbi:
szerződés megnevezése
szerződés tárgya
szerződést kötő felek neve
szerződés értéke
határozott időre kötött szerződés időtartama
fenti adatok változásai
A szerződés létrejöttét követő 60 napon belül kell közzétenni az adatokat.
A tárgyban érintett szerződések és önkormányzati támogatások a Szerződések és beszállítók menüpontban találhatók.