PÁLYÁZATI KIÍRÁS:

Oszkó Község Önkormányzata pályázatot hirdet helyi tevékenységet folytató civil szervezetek 2010. évi vissza nem térítendő támogatására. A támogatás két fő célja a civil szervezetek működésének elősegítése, valamint különböző programokra, rendezvényekre való felkészülés támogatása. A pályázati kiírás elérhető itt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2010

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ:

1.       18/2008. (III.28.) ÖTM rendelet: Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2008. (IV.08.) számú határozata alapján a körjegyzőség oszkói épületének korszerűsítésére, eszközfejlesztésre pályázatot nyújt be. A megítélt támogatást hivatalunk teljes mértékben felhasználta, a szerződés alapján vissza nem térítendő támogatás összege 2.000.000,-Ft, a beruházás összköltsége 3.345.112,- Ft volt. A támogatás a körjegyzőség székhelyén jelentkező technikai és műszaki feltételeket jelentős mértékben javította. Az ezzel kapcsolatos beszámoló itt olvasható: BESZÁMOLÓ_ÖTM
2.       TEUT 2008: Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén határozott, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által 2008. évben meghirdetett „a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” felhívásra pályázatot nyújt be. A pályázat célja: az Új utca burkolat-felújítása. A fejlesztés megvalósulási helye: 9825 Oszkó, Új utca 335, 364, 394/3 és 394/4 hrsz-ok. A fejlesztés forrásösszetétele: saját forrás 2.039.340.-Ft, támogatásból igényelt összeg 2.039.340.- Ft. A projekt keretében az oszkói Új utca folyamatosan romló, kátyúsodó, repedező, gyűrődő burkolata 538 méter hosszban kétrétegű záróréteget kapott, ezáltal a LEADER pályázat keretében megépült Közösségi Ház megközelítése is kevesebb bosszúságot okoz.

3.       NYDOP-4.I.I/I-B-2f: 2008-tól indult el a belterületi csapadékvíz-elvezető árkok felújítása, korszerűsítése. A projekt összköltsége 45.518.000.- forint, melyből önrészhez 38.690.000.-forintot nyertük. Az Új, a Molnár Antal és a Kossuth utcákban 5328 folyóméternyi árokrendszer húzódik önkormányzati területen. A rendszer rekonstrukciója földalapú, illetve mederlapos, kövekkel kirakott átalakítást tartalmaz, továbbá a családi házakhoz vezető hídbeállók, bejárók cseréjére is lehetőség nyílik. Reményeink szerint ettől a beruházástól jelentősen szépül a falukép. A pályázati ütemezés szerint 2010. júniusáig a munkálatokat be kell fejezni. A projekt az Európai Unió támogatásával,, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. A beruházás önerejét az Önkormányzati Minisztérium is kiegészítette 4.096 millió forint vissza nem térítendő támogatással.
4.       TEKI 2009: Oszkó Község Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „Az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól” szóló 85/2009. (IV.10.) Korm. rend. alapján a közlekedés biztonsága növelése céljából „Oszkó Rákóczi utcai járdafelújítás” című pályázatot nyújtott be.  A fejlesztés megvalósulási helyei: 9825 Oszkó 199/1, 199/3, 167/2 hrsz.-ok. A fejlesztéshez az önkormányzat 6.352.452,- Ft csökkentett összegű pályázati forrást nyert el. A pályázat önerejét Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése támogatta.
5.       KEOP-5.3.0/A/09: Az önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Program támogatási rendszeréhez „Oszkó község intézményeinek energetikai korszerűsítése” címmel pályázatot nyújtott be. A dokumentációt 12.177.568.-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. A tervezett beruházás megvalósításának helyszínei: 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79. és 9825 Oszkó Rákóczi u. 89/A. számú; 257., 247. hrsz-ú ingatlanok. Az épületenergetikai fejlesztés saját forrása 3.763.648.-Ft.
6.       135/2008.(X.18.)FVM rendelet: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a benyújtott támogatási kérelem alapján falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatás jogcímen 16.239.895.-Ft összegű támogatásban részesítette az önkormányzatot. A beruházás célja az oszkói 269. hrsz. szám alatt integrált játszótér és pihenőpark létrehozása. A kialakítandó játszótér és pihenőpark javítja a településképet, a fiataloknak és a helyben élőknek kulturált szórakozási- és pihenőhelyet biztosítva.
7.       112/2009.(VIII.29.) FVM rendelet: Az önkormányzat Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására és működtetésére a maximálisan elnyerhető 200.000 EUR összegre nyújtott be pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz, az önerő mértéke 25%. Végleges támogatási döntésről szóló határozat még nincs. A tervek szerint a már meglévő, kultúrházként funkcionáló épület felújítására és a mellette lévő épülettel történő összekötésére kerülne sor. A kialakítandó 160 főt befogadó terem lakodalmak, rendezvények számára is alkalmas helyszín lenne.

8.      NYDOP-2009-5.2.1/A: Az önkormányzat a Rákóczi utca 48/A szám alatti orvosi rendelő felújítására nyújtott be pályázatot „Körzetközponti orvosi rendelő felújítása Oszkón” címmel. A képviselő-testület döntése alapján a beruházás tervezett összköltsége bruttó 25.760.704,- Ft, melyből a támogatás összege bruttó 23.184.633,-Ft, saját forrás összege bruttó 2.576.071,-Ft. A felújítás során megvalósulna a rendelő akadálymentesítése, a megvalósuló beszerzések növelnék az orvosi szolgáltatásnyújtás hatékonyságát, és a betegek számára kényelmesebb, esztétikusabb környezet állna rendelkezésre. A pályázat elbírálás alatt van.