Oszkó Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című KÖF0P-1.2.1-VEKOP-16-2017-00830 azonosító számú pályázattal kapcsolatos tájékoztató

Oszkó Község önkormányzata 2017. évben pályázatot nyújtott be a KÖF0P-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztése című felhívásra.

Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és 2017. május 2-től a támogatói okirat hatályos. A pályázat fizikai befejezésének határideje 2018. június 30.

A pályázat forrást biztosított az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működtetéshez.

Korszerű számítástechnikai informatikai eszközök beszerzését valósítottuk meg. Az eszköz beszerzés eredményeképpen a szakrendszereket használó szakemberek munkája hatékonyabbá vált. Az eszközök beszerzési értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így három árajánlat bekérése után választottuk ki az önkormányzat számára a legelőnyösebb ajánlatot.

Az előírt adatmigrációt, adattisztítást és adatbetöltést és tesztelést határidőre végrehajtottuk. A feladatok egy részét külső szolgáltató igénybevételével, míg az önkormányzati adórendszer és az ipar- és kereskedelmi rendszer tekintetétben az önkormányzat köztisztviselőivel végeztük el. Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok felmérése, a szabályzatok áttekintése megtörtént. Ez a kötelezően felülvizsgálandó IT biztonsági és iratkezelési szabályzatokat érintette. A fejlesztés eredményeképpen rendelkezésünkre állnak a módosított és szükség szerint az új szabályzatok.


A projekt lehetőséget biztosított az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatainak kialakítására. Az ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok:

adóügyek (általános adőnyomtatványok, iparűzési adó bevallás, adóelőleg kiegészítés, adatbejelentés magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatosan, idegenforgalmi adó bevallás stb.), általános vagy egyéb igazgatási ügyek, anyakönyvi ügyek, hagyatéki ügyek, ipar-kereskedelmi ügyek, szociális ügyek, településüzemeltetés, vagyonkezelési ügyek.
A szakrendszereket használó munkatársak részére biztosítottuk az ASP szolgáltatás bevezetéséhez kapcsolódó oktatáson való részvételt és a támogatás terhére a felmerült útiköltségeket elszámoltuk.

A projekt biztosítja, hogy az ASP központ keretében biztosított szakrendszereket (önkormányzati adórendszer, gazdálkodási rendszer, iratkezelő rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, hagyatéki leltár rendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer, elektronikus ügyintézési portál rendszer, az elektronikus űrlap szolgáltatással) használjuk. Önkormányzatunk az ASP kormányrendeletben rögzített céloknak és kötelezettségeknek eleget tett.

Oszkó, 2018. június 29. •

Hosszu Zoltán polgár ester

PDF letöltése