Tüzeléstechnikai berendezések átvizsgálása

Tisztelt Lakosság!

A Körmendi Hivatásos Tűzoltóság az induló fűtési szezon kezdete előtt, a működési területén lévő községek lakóinak – a polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek útján – felhívja a figyelmét a tüzeléstechnikai berendezések beüzemelés előtti átvizsgálására. Különös tekintettel a gázüzemű fűtőberendezések és kémények megfelelő műszaki állapotának felmérése, vizsgálat érdekében. Ezzel kapcsolatban az alábbi tudnivalókra hívom fel a figyelmet.

A vizsgálatokat célszerű szakember bevonásával elvégeztetni. A beüzemelés előtti ellenőrzések nagyban hozzájárulnak a fűtési szezonban bekövetkező tűzesetek, személyi sérülések elkerüléséhez. A tűzesetek túlnyomó többségben a szilárd tüzelésű rendszereknél történnek. Szénmonoxid mérgezéssel járó esetek pedig a gáz illetve a széntüzelésű rendszerek karbantartásának, elhanyagolása miatt következik be.

Ellenőrzési tevékenység melyet magunk is elvégezhetünk:

–         Szilárd tüzelésű rendszereknél:

 • Kéményjáratok tisztasága: könnyen ellenőrizhető a tisztítónyílásokon keresztül egy kisebb méretű tükör alkalmazásával, a tisztántartott szennyeződésmentes kéményjáratoknál tökéletesen látható a kémény felső nyílásának teljes keresztmetszete. Az ellenőrzést természetesen a kéményjáratok előzetes tisztítása után kell elvégezni. A tisztítását évenként legalább kettő esetben el kell végeztetni.
 • A kéménytest vizsgálata: Elsősorban a kéménytéglából épített kéménytesteken képződhetnek repedések, előfordulhat a téglákat rögzítő kötőanyagok elöregedése és kihullása. Ezeken a réseken kijuthatnak a még izzó égéstermékek illetve a mérgező gázok. Ezek a kéményhibák könnyen tetőszerkezeti tűzhöz vezethetnek. Azoknál a kialakításoknál ahol a kéménytesthez szorosan szarufát illetve tetőlécezést illesztettek a stabilitás eléréséhez ez a veszély fokozottan fenn áll. Amennyiben ilyen jellegű hibákat fedezünk fel, a használatbavétel előtt feltétlenül el kell végezni a javítást, illetve a kéménytest és a fa tetőszerkezeti elemek közé nem éghető hőszigetelő anyagot kell elhelyezni.
 •  Kazántest vizsgálata: a tüzelőanyag adagolására használatos nyílások rögzítése, tömítettsége, hibátlan állapota lényeges szempont. A kipattanó szikrák elleni védelem elsődleges védvonalát képzi. A közvetlen kéménybe kötött kazánok bekötései, illetve a füstcső kivezetések esetén vizsgálni kell azok tömítettségét, rögzítettségét. Ugyanis ebben a szakaszban a legmagasabb a távozó füstgázok hőmérséklete, valamint a huzat következtében távozó szilárd részecskék még izzásban vannak, melyek a réseken kijutva tűz kialakulásához vezethetnek.
 • Cserépkályhák kezelése: Ajánlatos a kályhatestet szakemberrel a tüzelési szezon megkezdése előtt megvizsgáltatni. A külső vizsgálat alkalmával a kályhatesten történt bármilyen hiba, repedés, kötőanyag kihullás esetén a javítás elvégzéséig a fűtést megkezdeni nem lehet.
 • Általános tudnivalók:
  • A fűtőberendezések (kazán, kályha, kandalló, kemence) környékét szilárd burkolatú, nem éghető padozattal kell ellátni.
  • Az égésterméket (koksz, hamu) fém edényben kell kihordani az épületből, semmiképpen ne öntsük a kommunális hulladék tárolására alkalmazott hulladéktartó edénybe. A hulladéktartó edények többségükben műanyag alapanyaguk, a kiöntött égéstermékben még akár 24 óra múlva is lehetnek izzó részecskék, melyek tűz kialakulásához vezethetnek.
  •  A fűtőanyagok kiválasztásában tilos a háztartásban keletkezett kommunális hulladékok tüzelése. Ezeknek az anyagoknak a fűtőértékét a házi rendszerekben nem lehet jó hatásfokkal kinyerni, és kiemelten mérgező gázok keletkeznek az égésükkor. A műanyagszármazékok a jelenleg használatos kisteljesítményű fűtőberendezésekben tökéletlenül égnek el. A tökéletlen égés következménye pedig az erősen mérgező füst és a nagymennyiségű szilárd égéstermék, amely a súlyánál fogva nem tud kijutni a kéményrendszerből. A hőmérséklet egyre csökken a kéménytest felső részében, a műanyagszármazék a kémény falára lerakódik, ez pedig később dugulást illetve kéménytüzet okoz.
  • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által leírtakat be kell tartani a biztonságos üzemelés végett:
   • 578. § (1) Az égéstermék-elvezetővel rendelkező tüzelő- és fűtőberendezés csak a teljesítményének megfelelő, illetőleg arra méretezett kéményhez csatlakoztatható.
   • (2) Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, illetőleg használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
   • 579. § (1) Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezés használható.
   • (4) A tüzelő-, fűtőberendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre bízható.
   • (5) A szilárd tüzelőanyag-üzemelésű tüzelő- és fűtőberendezést csak szilárd tüzelő- vagy engedélyezett begyújtó anyaggal szabad begyújtani és üzemeltetni.

 

–         Gáz, illetve széntüzelésű rendszereknél:

 • Üzembe helyezés: A szezon kezdete előtt a teljes rendszer szakemberrel történő átvizsgáltatása ajánlott.
 • Szellőztetés: A gáz, illetve széntüzelésnél hatványozottan fontos a kéménytest átvizsgálása, a hibás nem megfelelő kéménytestből a rendkívül agresszív égéstermék visszaszivárog és tulajdonságainál fogva rövid időn belül a lakók súlyos mérgezéséhez illetve halálához vezethet.
 • Gondoskodni kell a kazánok által felhasznált levegő utánpótlásról. Vannak rendszerek, amelyek szabályozottan levegőadagolást végeznek a kazánok részére, így a könnyen beépíthető légbeejtők elhelyezése ezt a problémát egyszerűen megszüntetik.
 • Meghibásodás: A meghibásodott rendszer javítását csak arra jogosult személlyel végeztessük el. A kialakult hibákat ne próbáljuk meg házilag javítani, könnyen tragédiához vezethet.
 • Általános tudnivalók:
  • Olyan épületnél ahol gáz, illetve széntüzelés alkalmazása történik ajánlatos naponta többször szellőztetni rövidebb időre.
  • Ezen fűtési módoknál szénmonoxid érzékelők elhelyezése az épületben, melyek beszerzése meglehetősen egyszerű, műszaki áruházakban, interneten könnyen elérhető. Az érzékelők elhelyezésével kapcsolatban az árusító üzletek bővebb felvilágosítást tudnak adni.

Kéménytűz esetén:

–         Értesítsék a tűzoltóság a 105, illetve a 112 segélyhívó szám valamelyikén. Amennyiben már kiterjedt tüzet látnak, illetve füst borította el a helyiségeket hagyják el a lakóépületet.

–         Enyhe füst szag esetén, ha még nem látnak kiterjedt tüzet a segélyhívással párhuzamosan ellenőrizhetik az épületet.

–         Nagyon fontos, hogy ne vegyék le a kéményajtót, mert így a tűz oxigénhez jut és kijuthat a kéménytestből, ezzel a tűz továbbterjedését okozhatjuk.

–         Az oltást csak akkor kezdjük meg, ha teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a tüzet el tudjuk oltani és saját testi épségünket nem veszélyeztetjük. A tűz kialakulásnak helye túlnyomó többségben a szarufák, tetőlécezés, fűtőberendezés környéke. A kéménytestbe és a fűtőberendezésbe ne juttassunk oltóvizet. A kéménytest és a fűtőberendezés belső magas hőmérséklete miatt az oltóvíz vízgőzzé válik, nagyon gyors folyamat játszódik le nagy nyomásnövekedés mellett, amely a kéménytest illetve a fűtőberendezés felhasadásához vezethet. A kéménytűz esetén a kiérkező hivatásos tűzoltó erők a tűz oltását rövid időn belül elvégzik. A kéménytűz oltása után a kéménytest átvizsgáltatása minden esetben szükséges.

Lényeges: A fentiek betartása esetén a tűzesetek megelőzhetők, elkerülhetők.

 

Oszkó Község Önkormányzata