éves statisztikai összegezés a közbeszerzésekről

9. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez


Az éves statisztikai összegezés


Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában


I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME

Hivatalos név: Oszkó Község Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi u. 79.
Város/Község: Oszkó Postai irányítószám: 9825 Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 94/573-073
Címzett: Oszkó Község Önkormányzata
E-mail: jegyzo@oszko.hu Fax: 94/573-073
Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oszko.hu

A felhasználói oldal címe (URL):


I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA

Központi szintű [] Közjogi szervezet []
Regionális/helyi szintű [X] Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. §b)-c) pont]                                                                      []
Egyéb []  


II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

II.1.) A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések
(a Kbt. IV. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,
arab számmal kell kifejezni)
Száma: [][][]
Érték: ………………………………………………………………….
II.2.) A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések
(a Kbt. VI. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,
arab számmal kell kifejezni)
Száma: [0][0][1]
Értéke: 84.266.630

III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK

III.1.) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1.HV.2). és IV.4.) pontokban írt  
közbeszerzéseket (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,  
arab számmal kell kifejezni)  
III.1.1.) Árubeszerzés  
III.1.1.1.) Eljárástípusa  
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)  
[] nyílt [] hirdetmény nélküli tárgyalásos    
[] meghívásos [] gyorsított tárgyalásos [0][0][0] (száma)  
[] gyorsított meghívásos [] keretmegállapodásos ………………………………………… (értéke)  
[] hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [] versenypárbeszéd    
(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
Összes árubeszerzés a közösségi eljárásrendben: [0][0][0] (száma)
………………………………………………………. .(értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
[]  hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli  
[]  hirdetménnyel induló tárgyalásos  
[]  közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli  
[]  közvetlen felhívással induló tárgyalásos  
d hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] [0][0][0] (száma)
  …………………………………………(értéke)
– (E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó
Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
III.1.1.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás  
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) [0][0][0] (száma)
  ……………………………………………………….. (értéke)
(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)
Összes árubeszerzés a közösségi [0][0][0] (száma)
eljárásrendben: ………………………………………………………..(értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
—————————–(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——-
   
Összes árubeszerzés az egyszerű eljárásban: [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)


III.1.2.) Építési beruházás
III.1.2.1.) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön
meg)    
[] nyílt [] hirdetmény nélküli  
  tárgyalásos  
[] meghívásos [] gyorsított tárgyalásos [0][0][0] (száma)
[] gyorsított meghívásos [] keretmegállapodásos ……………………………………………………
    (értéke)
[] hirdetmény közzétételével [] versenypárbeszéd  
induló tárgyalásos    

(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől füqqően több használandó)
Összes építési beruházás a közösségi [0][0][0] (száma)
eljárásrendben: ………………………………………………………..(értéke)
Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem
érte el a közösségi értékhatárt: [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
[] hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
[] hirdetménnyel induló tárgyalásos [0][0][1] (száma)
[X] közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli  
[] közvetlen felhívással induló tárgyalásos  
[] hirdetmény nélkül induló tárgyalásos (Kbt. 252. §) 84.266.630 Ft  (értéke)
 
(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
Összes építési beruházás az egyszerű [0][0][1] (száma)
eljárásban: III.1.2.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 84.266.630 Ft (értéke)

Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)

 
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
—————————–(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-
Összes építési beruházás a közösségi [0][0][0] (száma)
eljárásrendben: ………………………………………………………..(értéke)
Összes építési beruházás a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár
felét, de nem érte el a közösségi értékhatárt:  
[0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  
[4][5][0][0][0][0][0][0]-[7] (CPV kód, főtárgy szerint) [0][0][1] (száma)
  84.266.630 Ft  (értéke)
——-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-
Összes építési beruházás az egyszerű [0][0][1] (száma)
eljárásban: 84.266.630 Ft .(értéke)


III.1.3.) Építési koncesszió
III.1.3.1.) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
[] nyílt [] hirdetmény nélküli tárgyalásos [0][0][0] (száma)
[] meghívásos [] keretmegállapodásos  
    (értéke)
[] hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [] versenypárbeszéd  


(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)
Összes építési koncesszió a közösségi [0][0][0] (száma)
eljárásrendben: ………………………………………………………..(értéke)
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a
közösségi értékhatár felét, de nem  
érte el a közösségi értékhatárt: [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
[] hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli  
[] hirdetménnyel induló tárgyalásos  
[] közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli  
[] közvetlen felhívással induló tárgyalásos  
[] hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] [0][0][0] (száma)
  ……………………………………….(értéke)
—————-(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)——
Összes építési koncesszió az egyszerű [0][0][0] (száma)
eljárásban: III.1.3.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás ………………………………………………..(értéke)
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
——————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)—————–
Összes építési koncesszió a közösségi [0][0][0] (száma)
eljárásrendben: ………………………………………………………..(értéke)
Összes építési koncesszió a közösségi eljárásrendben, amely elérte vagy meghaladta a közösségi értékhatár felét, de nem
érte el a közösségi értékhatárt: [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
————-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-
Összes építési koncesszió az egyszerű [0][0][0] (száma)
eljárásban: ………………………………………………………..(értéke)


III.1.4.) Szolgáltatásmegrendelés
III.1.4.1.) Eljárás típusa
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
[] nyílt [] gyorsított tárgyalásos  
[] meghívásos [] keretmegállapodásos [0][0][0] (száma)
[] gyorsított meghívásos [] versenypárbeszéd                          (értéke)  
   
[] hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos [] tervpályázat  

[] hirdetmény nélküli tárgyalásos a a Kbt. 21/B. §-a alapján közbeszerzési eljárás nélkül megkötött szerződés
————–(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)—–
Összes szolgáltatásmegrendelés a közösségi [0][0][0] (száma)
eljárásrendben: ………………………………………………………..(értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
[] hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli  
[] hirdetménnyel induló tárgyalásos  
[] közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli  
[] közvetlen felhívással induló tárgyalásos  
[] hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
————–(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)——–
Összes szolgáltatásmegrendelés az egyszerű [0][0][0] (száma)
eljárásban: ………………………………………………………..(értéke)
III.1.4.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás  
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
——–(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)——
Összes szolgáltatásmegrendelés a közösségi [0][0][0] (száma)
eljárásrendben: ………………………………………………………..(értéke)
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)  
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
——————(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-
Összes szolgáltatásmegrendelés az egyszerű [0][0][0] (száma)
eljárásban: ………………………………………………………..(értéke)

III.1.5.) Szolgáltatási koncesszió
III.1.5.1.) Eljárás típusa
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)
[] hirdetménnyel induló tárgyalás nélküli
[] hirdetménnyel induló tárgyalásos
[] közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
[] közvetlen felhívással induló tárgyalásos
[] hirdetmény nélkül induló tárgyalásos [Kbt. 252. §] [0][0][0] (száma)
  (értéke)
 
(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)

Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű [0][0][0] (száma)
eljárásban: ………………………………………………………..(értéke)
III.1.5.2.) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
[][][][][][][][]-[] (CPV kód, főtárgy szerint) [0][0][0] (száma)
  ………………………………………………………..(értéke)
———-(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-
Összes szolgáltatási koncesszió az egyszerű [0][0][0] (száma)
eljárásban: ………………………………………………………..(értéke)
III.2. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)
III.2.1.) Árubeszerzés
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
[] 124. § (2) a) [] 125. § (2) a) [] 125. § (4) a) [] 125. § (4)d)
[] 124. § (2) b) [] 125. § (2) b) [] 125. § (4) b) [0][0][0] (száma)
[] 125. § (1) [] 125. § (2) c) [] 125. § (4) c) (értéke)
     
(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés a közösségi [0][0][0] (száma)
eljárásrendben: Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete) ………………………………………………………..(értéke)
[] 252. § (1) a) [] 125. § (2) b) [] 125. § (4) c)  
[] 252. § (1) b) [] 125. § (4) a) [] 125. § (4) d) [0][0][0] (száma)
[] 252. § (1) c) [] 125. § (4) b)   ………………………………………………………………..
      (értéke)
—————-(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,———-
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos árubeszerzés az egyszerű [0][0][0] (száma)
eljárásban: III.2.2.) Építési beruházás/építési koncesszió ………………………………………………………..(értéke)
Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)  
[] 124. § (2) a) [] 125. § (1) [] 125. § (2)c) [] 139. § (2)
[] 124. § (2) b) [] 125. § (2) a) [] 125. § (3) a) [0][0][0] (száma)
[] 124. § (2) c) [] 125. § (2) b) [] 125. § (3) b) ………………………………………………………………………….
      (értéke)
(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a közösségi eljárásrendben:
[0][0][0] (száma)  
………………………………………………………..(értéke)  
Egyszerű eljárás (Kbt. VI. fejezete)
[] 252. § (1) a) [] 125. § (2)b)  
[] 252. § (1) b) [] 125. § (3) a) [0][0][0] (száma)
[] 252. § (1) c) [] 125. § (3) b)  
   
(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:
[0][0][0] (száma)  
………………………………………………………..(értéke)  
III.2.3.) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió Közösségi eljárásrend (Kbt. IV. fejezete)
[] 124. § (2) a) [] 124. § (2) b) [0][0][0] (száma)
[] 124. § (2) d) [] 25. § (1) ……………………………………………….
    (értéke)
[] 125. § (2) a) [] 125. § (2) b)  
[] 125. § (2)c) [] 125. § (3) a)  
[] 125. § (3)b) [] 125. § (5)  
————(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,————
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás a közösségi eljárásrendben:
[0][0][0] (száma)  
………………………………………………………..(értéke)  
Egyszerű eljárás (Kbt.</I> VI. fejezete)    
[] 252. § (1) a) [] 252. § (1)d) [0][0][0] (száma)
[] 252. § (1) b) [] 125. § (2) b)  
[] 252. § (1) c) [] 125. § (3) a)  
[] 252. § (1) d) [] 125. § (3) b) ……………………………………………………
    (értéke)
□ 252. § (1)g) [] 125. § (5)  
———(E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó,————
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:
[0][0][0] (száma)  
………………………………………………………..(értéke)  


IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

IV.1.) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.2.) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások
szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):


IV.3.) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.4.) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték
írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.5.) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám
érték írható, a szerződések értékét
Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.5.1.) A Kbt. 53. §-a (7) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.5.2.) A Kbt. 57. §-a (4) bekezdés c) pontjának alkalmazása
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.5.3.) A Kbt. 58. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.5.4.) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdés f) pontjának alkalmazása
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.5.5.) A Kbt. 68. §-a (5) bekezdésének alkalmazása
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.5.6.) Zöld közbeszerzések összesen
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.6.) Szociális szempontok figyelembevétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
IV.6.1.) A szociális szempont a műszaki leírás (Kbt. 58. §-a) meghatározása során került
figyelembevételre
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.6.2.) A szociális szempont az alkalmassági feltételek (Kbt. 66. és 67. §) meghatározása
során került figyelembevételre
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.6.3.) A szociális szempont a bírálati szempontok (Kbt. 57. §-a) meghatározása során
került figyelembevételre
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..


IV.6.4.) A szociális szempont a szerződéses feltételek [Kbt. 53. §-ának (7) bekezdése]
meghatározása során került figyelembevételre
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.6.5.) Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 17/A. §)
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.6.6.) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)-IV.6.5)
pontok] összesen
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.7.) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések
(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell
kifejezni)
közbeszerzések száma: [0][0][1]
közbeszerzések értéke: 84.266.630
IV.8.) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt.
70. §-ának (2) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a
szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: [0][0][0]
közbeszerzések értéke: 84.266.630
IV.9.) A mikro-, kis-és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések
(Kbt. 253. §) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab
számokkal kell kifejezni)
közbeszerzések száma: [][][]
közbeszerzések értéke: ………………………………………………………..
IV.10.) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK DÁTUMA: [2][0][1][1]/ [0][6]/[1][7] (év/hó/nap)