EU » Magyarország » Vas Megye » Oszkó Község 2021 10. 24. 00:43


Felhívás parlagfű elleni védekezésre

F E L H Í V Á S

 

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében:

 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 

A törvény megteremtette a kötelezettség ellenőrzésének és a végrehajtás kikényszerítésének hatékony feltételrendszerét. A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a jogszabály által előírt kötelezettségének – a parlagfű-mentesítés kikényszerítése érdekében külterületen a Vas Megyei Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal területi szerve (Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.) (a továbbiakban: MGSZH), belterületen pedig a jegyző rendeli el a közérdekű védekezést. A közérdekű védekezést a hatóság a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személy akarata ellenére is elvégeztetheti. A parlagfű elleni védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A közérdekű védekezés elrendelése mellett egyidejűleg növényvédelmi bírságot szab ki az MGSZH, melynek összege a fertőzött terület nagyságától és a fertőzöttség mértékétől függően tizenötezer forinttól tizenötmillió forintig terjedhet.

 

A parlagfűvel szennyezett területeket Oszkó és Olaszfa Községek Körjegyzősége rendszeresen ellenőrzi.

 

A közérdekű védekezés elrendelésének és a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében kérjük a Tisztelt oszkói és olaszfai ingatlan-tulajdonosokat és fölhasználókat, hogy ingatlanaikon folyamatosan gondoskodjanak a parlagfű gyommentesítés elvégzéséről.

 

 

 

Oszkó, 2011. május 18.                       Hausner Vilmos Richárd s.k.

körjegyző

nincs vélemény

nincs még hozzászólás

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.