EU » Magyarország » Vas Megye » Oszkó Község 2021 11. 27. 19:47


Helyi lakásfenntartási támogatás tájékoztató

Tisztelt Oszkói Lakosok!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyi lakásfenntartási támogatás megszűnésével kapcsolatosan az alábbiakról küldött tájékoztatást.

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény a települési önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási támogatást , mint támogatási formát 2012. január 1-től megszüntette azzal, hogy a 2012. január 1. előtt megállapított támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-ig folyósítható.

Attól függetlenül, hogy a támogatást megállapító döntés a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseire figyelemmel érvényes, valamint időbeli hatákya és ezzel együtt végrehajthatósága adott esetben még nem járt le, a jogosultság a támogatási forma hatályon kívül helyezésével 2012. január 1-jével ex lege megszűnt. A Ket. alapján sem a döntés módosításának, sem visszavonásának nincs helye. Valamely támogatási forma ex lege megszűnése esetére a Ket. kifejezett tájékoztatási kötelezettséget nem ír elő az eljáró, illetve a támogatást odaítélő hatóság számára.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Hausner Vilmos Richárd

körjegyző

nincs vélemény

nincs még hozzászólás

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.