Helyi lakásfenntartási támogatás tájékoztató

Tisztelt Oszkói Lakosok!

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyi lakásfenntartási támogatás megszűnésével kapcsolatosan az alábbiakról küldött tájékoztatást.

A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény a települési önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási támogatást , mint támogatási formát 2012. január 1-től megszüntette azzal, hogy a 2012. január 1. előtt megállapított támogatás a megállapító határozatban megjelölt időpontig, de legkésőbb 2012. március 31-ig folyósítható.

Attól függetlenül, hogy a támogatást megállapító döntés a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseire figyelemmel érvényes, valamint időbeli hatákya és ezzel együtt végrehajthatósága adott esetben még nem járt le, a jogosultság a támogatási forma hatályon kívül helyezésével 2012. január 1-jével ex lege megszűnt. A Ket. alapján sem a döntés módosításának, sem visszavonásának nincs helye. Valamely támogatási forma ex lege megszűnése esetére a Ket. kifejezett tájékoztatási kötelezettséget nem ír elő az eljáró, illetve a támogatást odaítélő hatóság számára.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Hausner Vilmos Richárd

körjegyző