EU » Magyarország » Vas Megye » Oszkó Község 2021 10. 23. 00:30


Hirdetmény

Oszkó Község Önkormányzata

pályázatot hirdet Oszkó területén található ingatlan értékesítésére

 Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az oszkói 353/3 hrsz.-ú, 2342 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant meghirdeti eladásra.

A kikiáltási ár 100.000 Ft. Ajánlatok beérkezési határideje: 2012. január 16.

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlanra vonatkozó pályázatok elbírálásának határideje a 2012. januári testületi ülés.

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el a kikiáltási árat.

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség a vevőt terheli.

Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár egy összegben történő befizetésének végső határideje az eladási ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Az ajánlatot Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve postai úton vagy személyesen kell benyújtani, a zárt borítékon fel kell tüntetni „xxx/yyy hrsz.-ú ingatlan pályázat” megjelölést.

Információ Hosszú Zoltán polgármestertől, továbbá az önkormányzatnál kérhető.

nincs vélemény

nincs még hozzászólás

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.