Hirdetmény

Oszkó Község Önkormányzata

pályázatot hirdet Oszkó területén található ingatlan értékesítésére

 Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az oszkói 353/3 hrsz.-ú, 2342 m2 alapterületű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant meghirdeti eladásra.

A kikiáltási ár 100.000 Ft. Ajánlatok beérkezési határideje: 2012. január 16.

Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni.

Az értékesítésre meghirdetett ingatlanra vonatkozó pályázatok elbírálásának határideje a 2012. januári testületi ülés.

Az ingatlan eladásáról a Képviselő-testület a legjobb ajánlattevő javára dönt.

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el a kikiáltási árat.

Az adás-vételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség a vevőt terheli.

Az adás-vételi szerződés elkészítésének és a vételár egy összegben történő befizetésének végső határideje az eladási ajánlat kézhezvételét követő 15 napon belül.

Az ajánlatot Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve postai úton vagy személyesen kell benyújtani, a zárt borítékon fel kell tüntetni „xxx/yyy hrsz.-ú ingatlan pályázat” megjelölést.

Információ Hosszú Zoltán polgármestertől, továbbá az önkormányzatnál kérhető.