EU » Magyarország » Vas Megye » Oszkó Község 2021 10. 23. 23:07


Közbeszerzési Terv 2011

Előterjesztés

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 21.–én tartandó ülésére

 

Tárgy: Javaslat az Oszkó Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítása elfogadására

 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közbeszerzésekről szóló törvény 5.§-a szerint az önkormányzatok minden év április 15-ig

összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről.

Ezen terv nyilvános, melybe mindenki betekinthet, illetve a Közbeszerzések Tanács kérésére

az Önkormányzat köteles azt megküldeni.

A 2011. évi közbeszerzési értékhatárok:

II. Nemzeti értékhatár

Az új egyszerű közbeszerzési eljárásokra 2011. január 1-jétől 2011. december 31-éig.

A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárásrend szerinti közbeszerzései) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 244. §-ának (1) bekezdése és a Költségvetési tv.74. §-ának (1) bekezdése értelmében:

–          árubeszerzés esetében: 8 millió forint;

–          építési beruházás esetében: 15 millió forint;

–          építési koncesszió esetében: 100 millió forint;

–          szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;

–          szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint;

Az önkormányzat pályázatai közül 2009. decemberében és a 2010. év első hónapjaiban az alábbiak kaptak támogató döntést:

I.         Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” megnevezésű, KEOP-2009-5.3.0/A pályázati konstrukcióra „Oszkó község intézményeinek energetikai korszerűsítése”. A projekt keretében a körjegyzőségi hivatal, valamint az óvoda épületének energetikai korszerűsítése valósult meg.

A projektben elszámolni kívánt nettó kiadás összege 13. 435 380.-Ft, melyből egyéb elszámolható nettó kiadás 2.028.750.-Ft., építésre tervezett nettó kiadás 11.406.630.-Ft.

Támogatási szerződés aláírása 2010. május 3-án megtörtént.

II.      A 135/2008. (X.18.) FVM. rendelet alapján, falumegújításra és- fejlesztésre  igénybe vehető támogatási jogcímre „Integrált játszótér és pihenőpark kialakítása”.

A projektben elszámolni kívánt nettó kiadás összege 16. 239 895.-Ft, melyből egyéb elszámolható nettó kiadás 1.666.000.-Ft., építésre tervezett nettó kiadás 14.577.895.-Ft.

Támogató határozat 2009. december 15-én Önkormányzatunkhoz megérkezett.

III.   A 112/2009. (VIII.29.) FVM. rendelet alapján, IKSZT kialakítása és működtetése jogcímre „Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása Oszkón”. A projekt nettó összköltsége 53. 436 190.-Ft, melyből felújításra, bővítésre, kisléptékű infrastruktúra fejlesztésre tervezett nettó kiadás 42.601.820.-Ft., az egyéb elszámolható nettó kiadás 4.400.000.-Ft., az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kacsolódó eszközök beszerzésére tervezett nettó kiadás 1. 434 370.-Ft., az  IKSZT működtetésére elszámolható nettó kiadás 4.795 000.-Ft.

Támogató határozat 2010. 04. 29-én megérkezett Önkormányzatunkhoz.

IV.   Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-Dunántúli Operatív Támogatási Program rendszeréhez benyújtott „Körzetközponti orvosi rendelő felújítása Oszkón”. A projekt nettó összköltsége 20. 493 908.-Ft, melyből építésre, felújításra, bővítésre tervezett nettó kiadás 14.855.843.-Ft., az egyéb elszámolható nettó kiadás 2. 047.200.-Ft., eszközök beszerzésére tervezett nettó kiadás 3. 590 865.-Ft.

A támogatásról szóló értesítés 2010. 05. 13-án érkezett meg Önkormányzatunkhoz.

A fentiekben ismertetett projektek közül eredetileg csak az „Integrált Közösségi és Szolgáltató tér kialakítása Oszkón” megnevezésű projekt esetében terveztünk közbeszerzési eljárást lefolytatni a kivitelező kiválasztására, mivel az építés becsült nettó értéke már a pályázat készítésekor meghaladta a 15 millió Ft-ot, így az akkor hatályos Kbt. értelmében a kivitelező kiválasztására mindenképpen közbeszerzési eljárást kellett volna lefolytatni.  Ugyanakkor a többi projekt esetében, így az orvosi rendelőnél is elegendő lett volna az önkormányzatoknál szokásos módon 3-3 árajánlat bekérésével a kivitelezőt kiválasztani. Tekintettel azonban a projektekkel kapcsolatos bírálati folyamat elhúzódására, a 2010. évben hatályos Kbt. értelmében, több közbeszerzési szakértővel konzultálva egybeszámítást alkalmaztunk. A fenti projektek vonatkozásában a 2010. évi Közbeszerzési Tervet a 46/2010. (V.18.) sz. képviselő-testületi határozattal módosítottuk.

A munkák a megkötött vállalkozási szerződés értelmében a mai napon is folyamatban vannak, cél a projektek sikeres lebonyolítása. A szűkös költségvetés miatt az idei évben jelen pillanatban újabb beruházásokat nem tervezünk.

Oszkó Község Önkormányzata 2011. évben a nemzeti értékhatárt elérő beruházást, beszerzést nem tervez. Fentiek alapján javasolom a testületnek, hogy nemleges közbeszerzési tervet fogadjon el.

Oszkó, 2011. április 21.

Tisztelettel:

Hosszú Zoltán s.k.

polgármester

Határozati javaslat

/2011. (IV.21.) számú határozat

 

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Oszkó Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja „Oszkó Község Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervét”, illetve felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a terv a község hivatalos honlapján történő megjelentetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

Oszkó Község Önkormányzat

Közbeszerzési Terve 2011

Egyszerű közbeszerzési értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárások:

Közbeszerzés tárgya Eljárás megnevezése/ típusa Becsült érték Nettó Ft A közbeszerzési eljárás tervezett időpontja

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás

III. Szolgáltatás-megrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási Koncesszió

N E M L E G E S!

 

A közbeszerzési terv nemlegességének indokolása:

A szűkös költségvetés miatt az idei évben realizálódó újabb beruházásokat jelen pillanatban nem tervezünk.

 

A közbeszerzési terv helyben szokásos módon történő megjelentetéséről a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban: Kbtv.) 5.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint intézkedem. A változtatás, módosítás jogát a Kbtv. 5.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat fenntartja.

 

 

Hosszú Zoltán

polgármester

 

Oszkó, 2011. április 21.

nincs vélemény

nincs még hozzászólás

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.