Lakásfenntartási támogatás

Tisztelt Lakosság!

A lakásfenntartási támogatás 2011. szeptember 1-jétől jelentősen átalakult. Az átalakítást a 2011. augusztus 31-vel megszűnő szociális alapú gázár- és távhő támogatás indokolja.

A 2011. szeptember 1-jétől hatályba lépett új típusú normatív lakásfenntartási támogatás főbb elemei:
1. A támogatást a körjegyzőségen kell igényelni.
2. Az jogosult a támogatásra, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a 71.250 Ft-ot, feltéve, hogy a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal.
3. A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően egy évre kerül megállapításra. (Tehát a 2011. szeptember 30-ig benyújtott kérelem esetében szeptember 1-jétől 2012. augusztus 31-ig illeti meg a támogatás a jogosultat.)

A lakásfenntartási támogatást a körjegyzőségen lehet igényelni az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével.

A várható nagy számú igény zökkenőmentes befogadásához és a gyors ügyintézéshez az alábbiakat ajánljuk szíves figyelmükbe.

A szükséges igazolások a következők:
– a háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (pl. munkaviszony, nyugdíj, családi pótlék, stb.) a kérelem benyújtását megelőző hónapról, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról. Ha a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegéről nyilatkozni kell. Munkanélküli személy esetében a munkanélküliség ténye az állami foglalkoztatási szervnél történt regisztrációról szóló irattal is igazolható.
– a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló irat
– bérlakásban vagy albérletben élő személy esetében a bérleti illetve albérleti szerződés. Ha a kérelmező a lakást kizárólagosan, de szívességi lakóként használja, csatolnia kell az őt erre feljogosító lakáshasználati szerződést, amely alapján a lakás fenntartási költségeit ő fizeti.
– a hiánypótlás elkerülése érdekében a kérelem nyomtatványt hiánytalanul kitöltve, aláírva és a fent felsorolt igazolásokkal együtt célszerű benyújtani.

A Magyar Államkincstártól szeptember 1-jétől csak a nagycsaládosok kaphatnak gázár- és távhő támogatást.

 

Hausner Vilmos Richárd

körjegyző