Lomtalanítás nov.13.-án!

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Oszkó község közigazgatási területén 2010. november 13.-án (szombaton) tartja a lomtalanítást.

Kérjük, hogy a fenti időpontban reggel 8 óráig a lakásban keletkezett, felhalmozott és feleslegessé vált tárgyakat szállítójárművel megközelíthető közterületre helyezzék ki.

A közszolgáltató a lomtalanítás során a méretüknél fogva gyűjtőedényekben nem elhelyezhető hulladékok gyűjtését négy csoportban végzi, külön tehergépkocsikkal:

–          lom, bútor, berendezési tárgy, eszköz

–          fémhulladék

–          gumiabroncs 90 cm átmérőig

–          elektronikai hulladék (televízió, rádió, mosógép, hűtőgép)

Nyomatékosan kérem Önöket, hogy építési anyagféleség, törmelék, „lapátos áru” (homok, mészhidrát, cement, egyéb), nagy méretű gumiabroncs (pl. traktorgumi), faágak, fanyesedék, veszélyes hulladék, valamint szabványos edényzetben is elhelyezhető hulladék kirakását mellőzni szíveskedjenek.

A közszolgáltató bővebb információval a 94/726–000-as telefonszámon áll rendelkezésükre.

Oszkó, 2010. október 25.                                  Hausner Vilmos Richárd s.k.

körjegyző