Oszkó község intézményeinek energetikai korszerűsítése

A projekt megnevezése: „Oszkó Község intézményeinek energetikai korszerűsítése”
Kedvezményezett: Oszkó Község Önkormányzata
Azonosító szám: KEOP-5.3.0/A/09-2009-0078
Projekt esemény: Projekt kezdetekor sajtóanyag a honlapra

Az  ÚMFT  Környezet és Energia  Operatív  Program  „Épületenergetikai  fejlesztések  és közvilágítás korszerűsítése” pályázat  keretében  Oszkó  Község  Önkormányzata  12.177.568,- Ft  támogatást nyert a polgármesteri hivatal és óvoda épületek energetikai  megújítására.

Bevezetés:
Országosan jellemző probléma, hogy a települési önkormányzatok jelentős forráshiánnyal  küszködnek, évről évre egyre nehezebben finanszírozzák működésüket. Az  önkormányzatok költségvetésének jelentős tétele a közintézmények működtetésére fordított  dologi költség, melyből évről-évre egyre jelentősebb részt képviselnek az energia- költségek. Emiatt az önkormányzatoknak, – így Oszkó Község Önkormányzatának is – elemi  érdeke intézményeikben az energiafelhasználás hatékonyságának javítása, a költségek  növekedésének csökkentése, a takarékosság.

Az oszkói önkormányzat évek óta törekszik arra, hogy a község lakosainak közérzetét,  életminőségét befolyásoló fejlesztéseket hajtson végre, (pl: járda felújítása, csapadékvíz  elvezetés  rekonsrukciója,  játszótér kialakítása stb.)  továbbá a  lakossági szolgáltatásoknak helyt adó intézményeinek hosszú távú fenntarthatóságát  –energiafelhasználás  hatékonyságot, energia-megtakarítást célzó beruházásokkal-  biztosítsa. Ezen célok  megvalósítása érdekében takarékos, ésszerű  és  racionális  gazdálkodást  folytat, melynek  eredményeként fejlesztési forrásokat tud képezni a pályázati lehetőségek önerejének  biztosításához.

A KEOP-2009-5.3.0/A  pályázati  konstrukció  alkalmas  a  lakossági  szolgáltatásoknak  helyt  adó intézmények hosszú távú fenntarthatóságának biztosítását célzó önkormányzati  elhatározás megvalósítására oly módon, hogy az önkormányzat a körjegyzőségi hivatalnak    és az óvodának helyt adó épületeinek energetikai korszerűsítését megvalósítja. Jelen  magvalósíthatósági tanulmány ezen projektet tárgyalja a KEOP-2009-5.3.0/A  pályázati  konstrukcióban előírt szempontok figyelembe vételével.

Oszkó Község Önkormányzata a hátrányos helyzetű vasvári kistérségben található. A  település lakosságszáma 665 fő. Az energetikai korszerűsítéssel érintett intézményi  épületek a község körjegyzőségi hivatala, továbbá a teljes kihasználtsággal működő óvoda.  A körjegyzőségi hivatal  Oszkó, Rákóczi u. 79. ; 257. hrsz. szám alatt, az óvoda Oszkó,  Rákóczi u. 89/A.; 247. hrsz. szám alatt található.

A körjegyzőségi hivatalnak helyt adó épület 1968. évben épült. Az első komolyabb  felújításra 1994. évben került sor, ennek keretében korszerűsítették a vizvezeték-és  villamos hálózatot. 1997. évben a vegyes  tüzelést gázfűtéssel váltották ki. 2008. évben az  épület nyílászáróit, (5 db kivételével) továbbá a régi tagos öntött vas radiátorokat  kicserélték lapradiátorokra. Az épület külső teherhordó falai, valamint a mennyezeti  födémrész nem szigetelt.

Az óvodának helyt adó épület 1965. évben épült. Az épületben 1997. évben  fűtéskorszerűsítést hajtottak végre, ennek keretében a vegyes  tüzelésű módot gázfűtéssel váltották ki, továbbá a régi tagos öntött vas radiátorokat kicserélték. Egyéb felújításra,  korszerűsítésre az intézménynek helyt adó épületben nem került sor. Ennek következtében  a nyílászárók elöregedtek, megvetemedtek, s  így nagymértékben hozzájárulnak az épület  mhőveszteségéhez.  Az épület külső teherhordó falai, valamint a mennyezeti födémrész nem  szigetelt, a fűtés nem beszabályozható.  A projekt célkitűzéseinek és  tervezett eredményeinek, hatásainak  leírása,  indokoltságának  alátámasztása:
Célkitűzések:

 • a kisközség életében meghatározó és alapvető fontosságú funkcióknak helyt adó épületek működőképességének és fenntarthatóságának biztosítása.
 • jó példa mutatása a környező kis önkormányzatoknak a hatékonyabb energia  felhasználásból és energia-takarékosabb működésből eredő  fenntarthatóságra annak érdekében, hogy a mindennapjaikban fontos  szerepet játszó közintézmények bezárását (hivatal, óvoda) elkerülhessék.
 • a fenntartható fejlődésre való nevelés elkezdése már az óvodai nevelés során.
 • az energiahatékonyság fokozásával hozzájárulás az energiaellátás  biztonságának a növeléséhez, mely nemzetgazdasági szinten az  energiaimport függőség csökkentését eredményezi.
 • környezeti ártalmak csökkentése, ezzel pedig az ország nemzetközi  kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez való hozzájárulás.
 • Az épületek élettartamának és értékének növelése.

Elvárt eredmények:

 • 840.22m2 hőszigetelt felület, (ebből: 435,69m2  Körjegyzőségi Hivatal; 404,53m2 Óvoda) 31 db új nyílászáró, (ebből: 5 db Körjegyzőségi Hivatal; 26  db Óvoda) 20 db termosztatikus szeleppel felszerelt radiátor az óvoda  épületében.
 • az óvodás korú gyermekek, továbbá az alkalmazottak és az ügyeiket intézők  komfortérzetének növekedése, a biztonságosabb és egészségesebb  működtetés.
 • az önkormányzat és a kivitelező munkavállalóinak környezeti  fenntarthatósággal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos képzésen való  részvétele, ezáltal a környezet- és esélytudatosság növekedése.
 • Hozzájárulás az ÜHG kibocsátás csökkentéséhez 13 t CO2/év értékben.
 • Az energiahatékonyság révén megtakarított éves energiahordozó 223 GJ/év  földgáz.
 • energia-hatékony és energiatakarékos épületegyüttes, melynek primer fűtési   energiafelhasználása több mint 50%-kal csökken
 • Az energiaellátására fordított önkormányzati kiadások csökkenek a megelőző  évek dologi kiadásaihoz képest átlagosan 959.172,-  Ft-tal,  az  emelkedő  energiaárak mellett  is. Ezen  összes  költségmegtakarításon  belül  több mint  97%-ot képvisel az elszámolható energiaköltség megtakarítás.

A projekt hatása, hogy megvalósításával a kisközség életében meghatározó funkcióknak  helyt adó épületek működtetése hosszú távon fenntarthatóvá válik, nemzetgazdasági  szinten csökken a károsanyag kibocsátás.

A projekt keretében tervezett megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid  összefoglalása:

A projekt fő tevékenységei:
körjegyzőségi  hivatalban 5  db,  óvodában 26 db  nyílászáró  cseréje,  és az  épületek teljes hőszigetelése
óvodai épületben termosztatikus szelepek felszerelésével a fűtés beszabályozása
projekt megvalósítását segítő szolgáltatások (projekt menedzsment, műszaki  ellenőr, PR kommunikációs szolgáltatások)

A projekt főbb műszaki adatai:
körjegyzőségi hivatalban 435,69.m2, óvodában 404,53m2, összesen  840,22m2 felület hőszigetelése, Rockwool dachrock és Austrotherm  szigetelőanyagok  felhasználásával. A szigetelés mindkét épület esetében a  mennyezeti födémrészt, valamint a külső teherhordó falakat érinti.  körjgyzőségi hivatalban a 2008. évi nyílászárók cseréjéből kimaradt régi 5 db  (2,91m2), óvodában a régi 26 db (49,5m2), összesen 31 db (52,41m2)  nyílászáró cseréje, melyek műanyagból készülnek. Az ablakok ötkamrás  acél zártszelvény erősítésű profilból, Roto bukó – nyíló vasalattal készülnek.

Az ablakok üvegezése u=1,1 W/m2k üvegezésű  float üvegek  fix és szerelt  befogó profilokkal. A tervezett ajtók ötkamrás acél zártszelvény erősítésű
profilból, Roto nyíló vasalattal készülnek. Az ajtók mélyen üvegezettek,  üvegezésük u=1,1 W/m2k üvegezésű  float  üvegek  fix  és  szerelt  befogó
profilokkal.  óvodában 20 db termosztatikus radiátor-szelep felszerelése és az épületben  a fűtés beszabályozása.

A megvalósítás tervezett ütemezése:
A megvalósításra 2010. 06.14.  –  2010.  09.  30.  között  kerülne  sor.  A megvalósítás  nyári  ütemezésének indoka, hogy oktatási intézményt is érint, ahol nehezen kivitelezhető  nevelési időben felújítási munkálatokat végezni. A nyári időszakban lehetőség van  hosszabb idejű leállásra, így feszes ütemezéssel ugyan, de kivitelezhető  a  felújítás.  A  projekt tavasszal kezdődik a projekt menedzsment szervezet felállításával, majd a  kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztásával. A kivitelezés 2010. 06. 14-én  a  nevelési  időszak lezárultával kezdődik.

Oszkó község intézményeinek energetikai korszerűsítése

A Sajtóközlemény letöltése