Helyi Választási Bizottság

tisztségviselőinek megválasztásáról szóló Határozat és Hirdetmény olvasható itt:

Oszkó település Helyi Választási Bizottságának

1/2010. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA

a Helyi Választási Bizottság

tisztségviselőinek megválasztásáról

Oszkó település Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 28.§ (2) bekezdése alapján Olaszfa település Helyi Választási Bizottság tisztségviselőinek az alábbi személyeket választotta meg:

Helyi Választási Bizottság Elnöke: Pihés Tiborné

9825 Oszkó, Rákóczi u. 78. sz. alatti lakos

Helyi Választási Bizottság Elnökhelyettese: Végh Lászlóné

9825 Oszkó, Új u. 14. sz. alatti lakos

E határozat meghozatala napján Oszkó Község Önkormányzata épületének (Oszkó, Rákóczi u. 79.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.oszko.hu) kerül közzétételre.

E határozat ellen a Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni úgy, hogy az a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül, de legkésőbb 2010. augusztus 28-án 16 óráig beérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz (levelezési cím: 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79., e-mail cím: hivatal@olaszfa.koznet.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , faxszám: 06-94/573-073).

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 28.§ (2) bekezdése előírja, hogy a választási bizottság – tagjai megválasztását és eskütételét követően – alakuló ülést tart. Az alakuló ülésen a választott tagok közül megválasztja elnökét és annak helyettesét.

A Helyi Választási Bizottság a 2010. augusztus 26-án megtartott ülésén tagjai sorában elnököt és elnökhelyettest választott.

A határozat a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 28.§ (2) bekezdésének rendelkezésein alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 79.§ (1) bekezdése, a (2) bekezdés a) pontja és a 80.§ (2) bekezdése tartalmazza.

Oszkó, 2010. augusztus 26.

Pihés Tiborné s.k.

HVB elnök

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

Oszkó, Rákóczi u. 79.   Tel: 94/573 073

E-mail: oszkopm2@t-online.hu

H I R D E T M É N Y

A Helyi Választási Bizottság (HVB) 2010. augusztus 26-án megtartotta alakuló ülését.

A HVB összetétele:

Pihés Tiborné 9825 Oszkó, Rákóczi u. 78. (elnök)

Végh Lászlóné 9825 Oszkó, Új u. 14. (elnökhelyettes)

Kovács Zoltán Józsefné 9825 Oszkó, Kossuth u. 28. (tag)

Smolczer Istvánné 9825 Oszkó, Új u. 7.(tag)

Szecsődi Erika 9825 Oszkó, Molnár Antal u. 102. (tag)

Vörös Istvánné 9825 Oszkó, Új u. 12. (póttag)

Pappné Sári Bernadett 9825 Oszkó, Rákóczi u. 58. (póttag)

Elérhetőség:

Oszkó Község Önkormányzata 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

Tel.: 94/713-704 E-mail: hivatal@olaszfa.koznet.hu

Helyi Választási Iroda (HVI) elérhetősége:

Hausner Vilmos Richárd HVI vezető

Oszkó és Olaszfa Községek Körjegyzősége 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.

tel.: 94/573-073, e-mail: oszkopm2@t-online.hu

Olaszfa, 2010. augusztus 26.                       Hausner Vilmos Richárd s.k.

HVI vezető