EU » Magyarország » Vas Megye » Oszkó Község 2017 05. 29. 09:30


Körjegyzőség

Oszkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. január 1. napjával körjegyzőséget hozott létre Oszkó székhellyel. A körjegyzőség a két önkormányzat közös hivatala, melyet közösen tartanak fenn. A hivatalban dolgozó köztisztviselők számát, a körjegyzőség konkrét költségvetését a fenntartók határozzák meg illetve fogadják el. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek a települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A körjegyzőséghez csatlakozni, abból kiválni a naptári év első napjával lehet. A döntést a kiválásról és a csatlakozásról legalább hat hónappal korábban kell meghozni.

A körjegyzőség neve: Oszkó és Olaszfa Községek Körjegyzősége
címe: 9825 Oszkó, Rákóczi u. 79.
tel., fax: 94/573-073
e-mail:hivatal@oszko.hu

A körjegyzőség szervezeti felépítése: Az engedélyezett létszámkeret 5 fő. A feladatokat 1 fő körjegyző, 2 fő pénzügyi előadó és 2 fő igazgatási előadó látja el. A körjegyzőt rövidebb idejű távolléte esetén az általa megbízott igazgatási előadó helyettesíti.

A körjegyzőség munkarendje: A hivatali munkaidő Oszkóban hétfőtől csütörtökig 1.30-tól 16.00 óráig, pénteken 7.30-tól 13.00 óráig tart. A körjegyző Olaszfa községben minden kedden 8.00-tól 12.00 óráig, és minden csütörtökön 12.30-tól 16.00 óráig tart ügyfélfogadást. Egyébként az ügyfélfogadás folyamatos.

A körjegyzőség köztisztviselői:

Hausner Vilmos Richárd körjegyző                tel.: 94/573-073, e-mail: jegyzo@oszko.hu
Kovács Zoltánné pénzügyi előadó                  tel.: 94/573-073, e-mail:hivatal@oszko.hu
Kránicz Attiláné pénzügyi előadó                  tel.: 94/713-704, fax: 94/713-798, e-mail:penzugy@olaszfa.koznet.hu
Szombathelyi Szabina igazgatási előadó       tel.: 94/713-704, fax: 94/713-798, e-mail:hivatal@olaszfa.koznet.hu
Tar János igazgatási előadó                          tel: 94/573-073, e-mail:hivatal@oszko.h