Összefogás, közös munka, közös cél

Horváth József, Hosszu Klaudia, Hosszú Zoltán, Ifj. Hosszu Zoltán, Léber István (Telekes), Molnár Zoltán, Németh Lajos, Ódor Zoltán, Ifj. Ódor Zoltán, Péter Zoltán, Poór Balázs, Schmolczer Róbert (Kossuth u.), Szabó Jánosné, Takács Csaba, Tóth Balázs (Vasvár), Végh Péter, Vörös István

2011.01.29. szombat, reggel 8 óra, köd, hideg. Helyszín az épülő kultúrház területe. Gyülekeznek fiatalok és idősek egyaránt… vajon miért is?

Közös munka, közös cél, a közös jövőnk érdekében. Röviden társadalmi munka. A régi szolgálati lakás és az elmúlt időszakban könyvtárként használt épület bontási munkálatai kezdődtek meg. Azért, hogy teljesen új kultúrházat, közösségi teret kaphasson a falu, Oszkó Község Önkormányzata vállalta ennek az épületnek az újjáépíttetését. Ez azt jelenti, hogy a pályázati összegen kívül finanszírozza az épület megépíttetését. Ez nem kis felelősség és egyben nem kis feladat. Az új épület költségeit az önkormányzatnak módjában áll fedezni, de Hosszú Zoltán polgármester úgy gondolta, ha már merünk álmodni, merjünk közösen álmodni. Vagyis, az épület bontását közös erővel, akarattal, hittel és civil emberi segítséggel létre tudjuk hozni. Ezáltal az újjáépítés is létre jöhetne és az önkormányzat erre szánt költségei is csökkenthetőek lehetnének, spórolhatnánk.

Az idő sürgetett minket, a pályázat pedig határidős, így 01.28-án, csütörtökön néhány telefon és személyes próbálkozás után tizenöt fő érezte úgy, hogy segíteni szeretne, mert, ahogy a fentiekben is említettem, a cél közös.

15 fővel szombaton megkezdődtek a nagy bontási munkálatok. Tetőn, létrán, talajon egymásnak adva a cserepeket szorgosan, jó hangulatban folyt a munka. Tíz órakor a friss kávé, forralt bor és forró tea megérkezte kor döbbenten vettem észre, hogy a társaság három fővel bővült, köztük az alpolgármester úrral. Szívmelengető érzés volt látni, hogy a mínusz fokok és a szabad szombat ellenére ekkora létszámú csapat nagy nevetések közepette hangya módjára dolgozott.

Déli harangszókor ebédelni hívtuk segítőinket, Szabó Jánosné Ilivel, akinek a segítségével készült a finom gulyás, amivel megvendégeltük a lelkes csapatot mely mindenkinek nagyon ízlett. Mindenki nevében hálás köszönet ezért Ilikének.

Az ebéd elfogyasztását követően a munkafolyamat nem állt meg. A délutáni órákra a gerendák, kémények, tűzfalak, az egész tetőszerkezet lekerült az épületről.

A munkálatok alatt természetesen az áram kikötése majd visszakötése is megtörtént Lakics Attila vállalkozó közreműködésével.

Délután 4 órakor a csapat befejezte az erre a napra kitűzött feladatokat, majd egy utolsó forró ital mellett  egyeztettek egy újabb napot a további munka elvégzésére.

Ezúton jutott nekem az a megtisztelő  feladat, hogy a polgármester úr, az önkormányzat, a képviselő testület és talán mondhatom, hogy a falu nevében megköszönjem ezeknek az embereknek, akik önzetlen munkájukkal támogatták kultúrházunk megépülésének lehetőségét. Köszönjük!

Buzdítással zárom soraim, akik úgy érzik, hogy szeretnének hozzá járulni támogatásukkal a további munkálatokhoz és éreznek magukban kellő elhivatottságot ahhoz, hogy falunk fejlődését elősegítsék, kérem, vegyenek részt a következő alkalommal a bontás folytatásában.

 

Hosszu Klaudia

                                                                                                          képviselő