TÁJ DÍJ AZ OSZKÓI HEGYPÁSZTOROKNAK

2011. február 3-án ismét országos elismeréssel jutalmazták a Hegypásztor Kör munkáját. A díjátadóra az Örökség Galériában került sor Budapesten.

Mi is az a Táj Díj?

A pályázati kiírás így fogalmazott: „Az Európa Tanács Táj Díja egy olyan megtisztelő kitüntetés, amely a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint a társadalmi szervezetek kiemelkedő hozzájárulását ismeri el a táj fenntartható tervezése, kezelése és/vagy védelme területén. A díjat nem valamely táj kapja természeti és kulturális öröksége, illetve tájképi szépsége alapján, hanem valamely táj megőrzése, fenntartható hasznosítása érdekében példaértékű tevékenységet végző szervezet(ek).”

A 2010-ben kiírt pályázatra beérkezett 12 pályaműből a Bíráló Bizottság az első három helyezettet emelte ki. A Hegypásztor Kör a képzeletbeli dobogó 3. fokára állhatott fel, ami országos szinten kiemelkedő teljesítményt jelent.

Hogy mit hoz az egyesületnek ez a kitüntetés?

Elsősorban szakmai elismerést azért a 25 éve tartó példamutató szemléletformálásért, amely a közösségi részvétel erősítésével biztosítja az élhető vidék komplexitását, fenntartható területi fejlődését. Másodsorban szélesebb körű ismertséget a hazai közélet és a közvélemény körében.

A Hegypásztor Kör pályázatáról három minisztérium (Vidékfejlesztési-, Belügy- és Nemzeti Erőforrás Minisztérium) valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakemberei az alábbi rövid szöveges értékesést fogalmazták meg:

„A pályázat egy régóta működő szervezet által felvállalt, jó közösségi kezdeményezést mutat be. Erőssége a tevékenység komplexitása, és hogy helyi szinten sok szereplő bevonásával dolgozik. Kiemelkedő a kulturális és szellemi örökségvédelem terén végzett tevékenység. A pályázat alapján megállapítható a folyamatos fejlődés: a présházak megőrzésétől elinduló kezdeményezés a táj rehabilitáció szintjéig fejlődött. Példaértékű, hogy az egyes programelemek egymást erősítik, egy komplex és integráns rendszert képeznek. Örvendetes lenne, ha továbblépésként több publikáció, programismertető megjelenésével nyitnának a szélesebb nyilvánosság felé. A program hazai szinten széleskörű bemutatása, továbbfejlesztése esetén nemzetközi megmérettetésre is érdemes.

Igen, az egyesület munkássága alkalmas lehet a nemzetközi megmérettetésre is, ha kicsit többet „reklámozzák” magukat! Mégiscsak kell a jó bornak is cégér?! Nem lehetne, hogy ők csak tegyék a dolgukat, valaki pedig vállalja a folyamatos információ-áramoltatást helyettük az írott és elektronikus sajtóban és a szakmai fórumokon?!

Az önfényezés úgysem erősségük, az elfogulatlan elismerő szavak viszont ösztönzően hatnak rájuk. Hatásukra újra éled az egyesület, akárcsak a természet az első tavaszi napsugarak megjelenésével.  Új lendületet kap a munka, a tenni akarás, szárnyra kelnek a ma még rózsaszínűnek látszó tervek, amelyek lehet, hogy csak évek múlva érnek meg a betakarításra.

Reméljük, hogy a továbbiakban is lesz elég erő és kitartás az egyesületben ahhoz, hogy saját erőből, segítő önkéntesek munkájából és támogatók önzetlen segítségével újra meg újra olyan eredményeket érjen el, amelyek országos szinten is egyedülállók, és példamutató értékeket hordoznak.