Parlagfű-mentesítési kötelezettség

FELHÍVÁS!

Oszkó és Olaszfa Községek Körjegyzője ismételten felhívja Oszkó és Olaszfa települések közigazgatási területén ingatlannal rendelkező tulajdonosok (földhasználók) figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig (október hónapig) folyamatosan fenntartani.

A kötelezettségüket megszegő tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben a vonatkozó rendelet szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni, melynek összege 15.000 Ft-tól 15.000.000 Ft-ig terjedhet.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Kormányrendelet értelmében külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

Kérem a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy fenti kötelezettségüknek tegyenek eleget, mert községünk és környezetünk parlagfű mentessége mindannyiunk közös érdeke.

Oszkó, 2012. augusztus 28.

                                                                                    Hausner Vilmos Richárd

                                                                                              körjegyző