Színjátszó kör alakult Oszkóban…

2010. április 1-én megalakult 30 taggal az Oszkói Szivárvány Színjátszó kör. A színjátszó kör célja, hogy a falu apraját-nagyját bevonja, – akiben van alkotási és szereplési vágy-a helyi társadalmi kulturális tevékenységbe. Felelevenítve hagyományainkat, régi népszokásainkat növelve fiataljaink tudatában az összetartozás fontosságát, a közéletben való szerepvállalás jelentőségét. További célja a fiatalok összefogása, tudatformálása, a kulturális életbe való bevonása.

 A jövőbeni tervei társulatunknak, hogy emlékezzünk a darabokban megjelenő életképekkel korunk fontosabb szakaszaira, történelmi eseményeire. Törekszünk megtartani, újítani, színesíteni rendezvényeinket, jeles- és falu ünnepeinket.

 Szeretnénk a csoporttal elsőként színházlátogatásra indulni, hogy tapasztalatot gyűjtve tegyük meg első lépéseinket, majd táborozást, közös kirándulásokat, illetve csapat építő tréningeket szervezve mélyíthessük kapcsolatainkat a közös munka még sikeresebb elérése céljából. 

 Darabjaink kiválasztásánál szeretnénk a csoport minden korosztálya (kicsik-nagyok) számára megfelelő szerepet találni, hogy megmutathassák a közösségnek különböző értékeiket, képességeiket. Érezzék mindannyian, hogy nem a kor számít, hanem az együtt tenni akarás.

 Vezetésemmel lelkes kis csapatommal részt kívánunk venni akár a hegyháti kistérségek rendezvényein is, növelve így színjátszó körünk és kis falunk hírnevét…

  A csapat néhány tagja…

Szivárvány csapat

 

A színház csupa csoda. A színészet csupa titok. Fedjük fel együtt a titkokat, fedezzük fel a világot és önmagunkat a játék segítségével! Játszunk együtt a színművészet eszköztárát felhasználva, hogy gazdagodjunk érzelmekben, ismeretekben! Tanuljunk meg együtt szépen, kifejezően beszélni, és ami talán a legfontosabb egymásra odafigyelni!

Hosszu Klaudia

képviselő