TÁJÉKOZTATÁS EBTARTÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Étv.) hatályba lépése nyomán bővült a magán-állatorvosok feladata, kötelezettsége. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény 32. § (4)-(6) bekezdései értemében az ebek kötelező veszettség elleni immunizálásának elvégzésén túl az ebenkénti nyilvántartás is a magán-állatorvos feladata. A nyilvántartás tartalmazza az állattartó családi és utónevét és lakcímét is.

Felhívom a figyelmét, hogy az Étv. 18. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerint az állattartó köteles állata rendszeres ellátásáról és felügyeletéről gondoskodni; az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvost a tartott állatok fajáról, létszámáról, az állatok tartási helyéről az állattartó tevékenység megkezdésétől számított öt napon belül tájékoztatni.

Az eb tartója a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól 3.§ (1) bekezdése értelmében az állata állategészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvosnak köteles bejelenteni, ha az állata a három hónapos kort elérte, elhullott vagy elkóborolt vagy új tulajdonoshoz került. A magán-állatorvos kérésre írásban igazolja a bejelentési kötelezettségének teljesítését.

 

A jogszabály 4.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy az állattartó köteles:

a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a tudományos-kutatási és laboratóriumi vizsgálati célból zártan tartott állatok kivételével – veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,

ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,

ac) ezt követően évenként.

A nem vadon élő álatok veszettség elleni védőoltását valamennyi magán-állatorvos elvégezheti, aki az oltás beadását a helyszínen az oltási könyvben igazolja.

A jogszabály 4.§ (5) bekezdése alapján az e rendelet szerint kötelező, vagy az állat-egészségügyi hatóság által elrendelt veszettség elleni oltás alól elvont állatokat a hatósági állatorvos határozata alapján be kell oltani, és az állat tulajdonosával szemben a külön jogszabályban foglaltak szerint bírságot kell kiszabni.

 

A 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről (a továbbiakban: Korm. r.) 113.§-a rendelkezik az állatbetegség elleni védekezés elmulasztásával kapcsolatos következményekről, amely szerint aki az állatbetegségek megelőzésére vagy elfojtására, így különösen az állatbetegségek bejelentésére, az állatok oltására, gyógyítására, elkülönítésére, az állati tetemek megsemmisítésére, valamint a fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy az azon alapuló állat-egészségügyi rendelkezést megszegi, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A Korm.r. 3. § (1) bekezdés a) pontja rögzíti, hogy aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Hausner Vilmos Richárd s.k.

körjegyző